Kategorie

Producenci

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

ROL INVEST

 

INFORMACJE OGÓLNE

  1. Dokładamy wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. Niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszej strony internetowej. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

  2. Operatorem Serwisu oraz Administratorem Danych Osobowych użytkowników serwisu jest firma ROL INVEST z siedzibą w Skórzewie ul. Krótka 30.

 

Klauzula informacyjna dla klientów i dostawców.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ROL INVEST, Skórzewo ul. Krótka 30

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy lub zlecenia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów lub

  • Podmioty uczestniczące w realizacji umowy lub zlecenia
  • Firmy kurierskie i pocztowe
  • Dostawcy usług informatycznych

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do 10 lat.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub realizacji zlecenia.

 

Klauzula informacyjna dla osób wysyłających korespondencję oraz korzystających z formularza do kontaktu na stronie www.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ROL INVEST, Skórzewo ul. Krótka 30.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu, prowadzeniu korespondencji, wysyłaniu i otrzymywaniu przesyłek na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy kurierskie i pocztowe, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy rozwiązań informatycznych.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do 5 lat, chyba, ze została zawarta umowa lub przyjęte zostało zlecenie (w takim przypadku okres ten może zostać przedłużony do 10 lat). Okres przechowywania danych może zostać skrócony w przypadku gdy ustanie cel przetwarzania.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ROL INVEST, Skórzewo ul. Krótka 30.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz na podstawie udzielonej zgody.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do 2 lat.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Strona głównaStrona główna